Potsdamer Platz Redevelopment (Masterplan)
ベルリン Berlin
IGARASHI Taro Photo Archives 11


ポツダム広場再開発計画1
Potsdamer Platz Redevelopment 1
ポツダム広場再開発計画の模型
Potsdamer Platz Redevelopment (Masterplan)

PREVIOUSNEXT