St. Bartholomew
プラハ prague
IGARASHI Taro Photo Archives 8


キリアーン・イグナーツ・ディーンツェンホーファー
聖バーソロミュー教会
Kilián Ignác Dientzenhofer, St. Bartholomew 1726-31

PREVIOUSNEXT