159

 10+1 website > Photo Archives|五十嵐太郎 > Photo Archives159 大谷石
 <<< PREVIOUS      INDEX      NEXT >>> 
大谷町
Oya-machi
Utsunomiya, Tochigi
石の里大谷入り口