159

 10+1 website > Photo Archives|五十嵐太郎 > Photo Archives159 大谷石
 <<< PREVIOUS      INDEX      NEXT >>> 
旧篠原家住宅
Former Shinohara family residence
Utsunomiya, Tochigi
石蔵と文庫蔵(1851)