159

 10+1 website > Photo Archives|五十嵐太郎 > Photo Archives159 大谷石
 <<< PREVIOUS      INDEX      NEXT >>> 
うどんや
Udon-ya
Utsunomiya, Tochigi, 1953(改装1997).
北側外観